IKC De Bleek

IKC De Bleek in het groen, ruimte om te spelen, te leren en te doen!

 

IKC De Bleek, de basisschool in Beckum met peuteropvang en bso onder één dak. In een prachtige groene omgeving dagen wij de kinderen uit om zich te ontwikkelen. Ontwikkelen door samen te spelen en te ontdekken, naar buiten te gaan en creatief bezig te zijn.

Contact

Voor meer informatie en/of een rondleiding kunt u terecht bij de directeur Anne Ensink. Zij laat u graag de school in een prachtige groene omgeving zien. 

De kernwaarden van het IKC

Geborgenheid

Geborgenheid Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Door te werken aan een relatie en het creëren van een band, willen we bereiken dat een ieder zich veilig en geaccepteerd voelt. Zowel het individuele kind, de groep als geheel maar ook de ouders en het team. Het uitdragen van wederzijdse respect en begrip voor elkaar en de omgeving, ruimte voor diversiteit en je veilig voelen horen bij IKC de Bleek.

Groei

Groei Je veilig en geborgen voelen is essentieel om tot ontwikkeling te komen. Zowel ontwikkeling op cognitief als sociaal-emotioneel gebied, binnen de mogelijkheden van ieder kind. Wij stimuleren onze leerlingen om tot een hoger niveau te komen. Wij vinden het belangrijk de leerlingen te zien groeien, waar wij met elkaar verantwoordelijkheid voor dragen.

Samen

Samen Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen voelen dat wij vertrouwen hebben in hun unieke mogelijkheden. Wij leren met en van elkaar, waarbij we rekening houden met de ander. Het neerzetten van goed onderwijs doet het team samen met professionals. We ambiëren een doorgaande lijn binnen het IKC van klein tot groot, waarbij de betrokkenheid van ouders essentieel is in het belang van het kind.