Scholen op de kaart

De  website “Scholen op de kaart” biedt heel veel informatie. Via deze link komt u bij onze school op de site van  “Scholen op de kaart”.

 

Hier kunt u altijd over actuele informatie van onze school beschikken. Wat kunt u er zoal vinden:

  • De schoolgids wordt automatisch gegenereerd. Deze kunt u downloaden.
  • De cito-gegevens van onze school: toetsresultaten en uitstroomgegevens.
  • Resultaten van het kwaliteitsonderzoek: Ouders/verzorgers en leerlingen worden iedere 4 jaar gevraagd een enquête in te vullen en een oordeel te geven over onze school.
  • Het jaarplan: waar zijn we als school mee bezig, wat zijn de doelen, wat hebben we bereikt.

 

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie? Bel  074-3676270 of mail: anne.ensink@symbiohengelo.nl