KiVa

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd. 
Op school zorgt KiVa voor een respectvolle cultuur waarin positief gedrag de norm is. Positief en preventief werken aan groepsvorming en gedragsnormen in de groep. Alle leerlingen in de klas zijn er verantwoordelijk voor dat iedereen met plezier naar school gaat. Iedereen is verantwoordelijk voor dat er problemen in de groep worden opgelost en voorkomen. 

KiVa zorgt ervoor dat onze leerlingen zichzelf leren kennen, sociale vaardigheden leren en er wordt gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling. 

 

 

Klik hier voor het Kiva protocol