Zorg

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking(en).
Gelukkig doorlopen de meeste kinderen zonder al te veel problemen de basisschool. Toch zijn er situaties waarbij de reguliere aanpak (tijdelijk) onvoldoende blijkt te zijn.

 

Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden heeft onze school een Interne Begeleider (IB'er), Susanne Japin.

 

Susanne bewaakt de zorgstructuur, ondersteunt de leerkrachten en heeft contacten met externen.

 

Heeft u een vraag, twijfelt u ergens over, schroom niet om binnen te komen of via de mail een afspraak te maken:

susanne.japing@ikcdebleek.nl

 

Samen zijn wij verantwoordelijk voor onze leerlingen/ uw kind(eren)!