Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpt bij de organisatie van allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten en feesten. 
Denk hierbij aan de jaarlijks terugkerende feesten en activititeiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, juffendag en het schoolreisje. Daarnaast is de OR een klankbord tussen school en ouders. 

 

De huidige ouderraad bestaat uit:
Ilse Pot (voorzitter)
Petra Hoffmann (secretaris)
Hin Man Pasman (penningmeester)
Chantal ter Braak (lid)
Naomi Harmsen (lid)
Annemiek Pot (lid)

 

De OR vergadert 6 keer per jaar. 

 

Ouderbijdrage
De activiteiten van de OR worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022/2023 € 37,50. 

 

Contact
Uw vragen, ideeën of opmerkingen zijn atlijd welkom. Spreek dan één van de leden van de OR aan of stuur een mail naar or@ikcdebleek.nl