Medezeggenschap

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. 

De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. 

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de MR. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluiten genomen wordt. 

 

In de MR zitten twee afgevaardigden vanuit de ouders van De Bleek en twee afgevaardigden vanuit het personeel.


Oudergeleding MR De Bleek:
Petra Hoffmann 

Marieke Eijssink

 

Personeelsgeleding MR De Bleek:
Josephine van Tilburg
Babette Comino

 

U kunt de MR mailen op: mr@ikcdebleek.nl