BSO De Bleek

Binnen ons eigen IKC bieden wij ook BSO aan. 

 

Elke maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen na schooltijd bij ons komen spelen. 

Kinderen leren de hele dag op het IKC, dit leren vindt zowel buiten als binnen plaats in de groene omgeving van de school.
Samen leren, samen spelen en samen doen! Kinderen, ouders en medewerkers voelen zich hier thuis.
Met één team, onder de verantwoordelijkheid van één leidinggevende, bieden wij educatie, ontwikkeling, ontspanning en uitdaging aan de kinderen van 2-13 jaar. Zo ontwikkelen de kinderen zich in een
doorgaande lijn en bieden we opvang van goede kwaliteit.


De samenwerking en de verbinding met het dorp Beckum is hier nadrukkelijk aanwezig.