IKC de Bleek

Combigroep IKC De Bleek (2-13 jaar)

 

De Bleek is een IKC, een integraal kindcentrum. Dat betekent dat er voorzieningen zijn om de kinderen van 2 tot 13 jaar de hele dag te laten leren, spelen en ontwikkelen. Er is een vloeiende overgang van kinderopvang naar onderwijs. 

Om deze voorzieningen nog beter op elkaar aan te laten sluiten en een stevig IKC neer te zetten, zijn wij blij om u te kunnen vertellen dat wij vanaf de zomervakantie zelf buitenschoolse opvang gaan aanbieden. 

Ook in de voorschoolse voorziening, de peuterspeelschool, gaan we bouwen aan een krachtig IKC en werken aan een nog vloeiende overgang naar de basisschool. Vanaf de herfstvakantie gaan wij de uren uitbreiden en andere dagen aanbieden. Dit ziet er als volgt uit:

 

  Peuterspeelschool: Uitbreiding 1 mogelijk: Uitbreiding 2 mogelijk:
Maandag: 8.30 uur – 12.30 uur 12.30 – 14.30 uur 14.30 uur – 18.00 uur
Dinsdag: 8.30 uur – 12.30 uur 12.30 – 14.30 uur 14.30 uur – 18.00 uur
Donderdag: 8.30 uur – 12.30 uur 12.30 – 14.30 uur 14.30 uur – 18.00 uur

 

Wij bieden op de ochtenden tot 12.30 uur de peuterspeelschool aan. Tevens is het mogelijk om te kiezen voor uitbreidingen. De eerste uitbreiding betekent dat uw kind tot 14.30 uur bij de peuterspeelschool blijft en tegelijkertijd met de basisschool uit is. Maar het is ook mogelijk om te verlengen tot 18.00 uur, er is dan sprake van kinderopvang. 

 

’s Middags komen de kinderen van de BSO en de kinderopvang samen in het lokaal, samen spelen, ontdekken en ontwikkelen. Uiteraard met uitdagende speelmaterialen passend bij de leeftijd voor ieder kind onder begeleiding van pedagogisch medewerkers.  In een prachtige groene omgeving dagen wij de kinderen uit om zich te ontwikkelen. Ontwikkelen door samen te spelen en te ontdekken, naar buiten te gaan en creatief bezig te zijn.

 

IKC De Bleek in het groen, ruimte om te spelen, te leren en te doen!